Fondos Europeos

Fondos Europeos

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)Cofinanciamento: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do Eixo REACT UE.Obxectivo temático: 13. Favorecer a reparación da crise no contexto da…
Xestionado por: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)Cofinanciamento: esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do Eixo REACT UE.Obxectivo temático: 13. Favorecer a reparación da crise no contexto…
Xestionado por: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)Cofinanciamento: esta operación está financiada ao 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia de COVID-19, no marco do Eixo REACT UE.Obxectivo temático: 13. Promover a reparación da crise no contexto…
Xestionado por: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)Cofinanciamento: esta operación está financiada ao 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia de COVID-19, no marco do Eixo REACT EU.Obxectivo temático: 13. Promover a reparación da crise no contexto da…
   OPERACIÓN REACT 20.1.2.2 – Posta en marcha da Plataforma de Territorio Intelixente - 205-2022000009   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-…
   OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Posto dixital avanzado do persoal empregado público - 205-2022000008   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19,…
    OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Dotación de equipamento TIC en centros educativos públicos - 205-2022000007     Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da…
  OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Salas de vistas con medios dixitais para a celebración de actos procesuais - 205-2022000006 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á…
   OPERACIÓN REACT 20.1.2.4 – Plan de dotación de aulas CeMIT con equipamento disruptivo - 205-2022000005     Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da…
  OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 - Despregamento de wifi, servidores e electrónica de comunicacións en centros educativos, así como electrónica de comunicacións en centros da Xunta de Galicia - 205-2022000004 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)   Cofinanciamento: Esta operación está financiada nun 100% a través do…