Fondos Europeos

Fondos Europeos

  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Evolución de Infraestruturas TIC - 205-2018000002   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e telecomunicacións Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 –  Plataforma Galega de Informacion Ambiental – Servizos Dixitais en materia de recursos naturais 205-2018000001 Xestiona : Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnoloxicas Sectoriais Cofinanciamento : Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de…
  Operación FEDER OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 – Confianza Dixital. Protección Avanzada 205-2014000018   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e telecomunicacións Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.1 –  Infraestruturas de telecomunicacións. Fase I  205-2014000005   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e telecomunicacións Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER…
 Submedida FEADER 7.3.1. Incentivación do despregamento de redes de nova xeración de moi alta velocidade (100Mbps) nas  zonas con alta demanda e sen cobertura nin previsión para os próximos anos. Despregamento de redes de telecomunicacións ultrarrápidas en polígonos industriais Esta submedida encádrase dentro da Medida 7.3 Apoio ás…
Esta submedida encádrase dentro da Medida 7.3 Apoio ás infraestruturas de banda larga, en particular á súa creación, mellora e ampliación, ás infraestruturas de banda larga pasivas e a oferta de acceso á banda larga.Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Sociedade DixitalCofinanciamento:…
OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Servizos de difusión da lingua galega e contenidos en lingua galega 205-2014000007   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Modernización das Administracións Públicas Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Memoria dixital. Fase I 205-2014000018   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Modernización das Administracións Públicas Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-…
OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma galega de Información Ambiental. Servizos dixitais en materia de residuos e controis de actividades industriais 205-2014000016 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo…
OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Confianza dixital fase I 205-2014000001   Xestiona:  "Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e Telecomunicacións" Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.…