Fondos Europeos

Fondos Europeos

Esta submedida encádrase dentro da Medida 7.3 Apoio ás infraestruturas de banda larga, en particular á súa creación, mellora e ampliación, ás infraestruturas de banda larga pasivas e a oferta de acceso á banda larga.Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Sociedade DixitalCofinanciamento:…
 Submedida FEADER 7.3.1. Incentivación do despregamento de redes de nova xeración de moi alta velocidade (100Mbps) nas  zonas con alta demanda e sen cobertura nin previsión para os próximos anos. Despregamento de redes de telecomunicacións ultrarrápidas en polígonos industriais Esta submedida encádrase dentro da Medida 7.3 Apoio ás…