Fondos Europeos

Fondos Europeos

   OPERACIÓN REACT 20.1.2.2 – Posta en marcha da Plataforma de Territorio Intelixente - 205-2022000009   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-…
   OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Posto dixital avanzado do persoal empregado público - 205-2022000008   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19,…
    OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Dotación de equipamento TIC en centros educativos públicos - 205-2022000007     Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da…
  OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Salas de vistas con medios dixitais para a celebración de actos procesuais - 205-2022000006 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á…
   OPERACIÓN REACT 20.1.2.4 – Plan de dotación de aulas CeMIT con equipamento disruptivo - 205-2022000005     Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) como parte da resposta da Unión á pandemia da…
  OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 - Despregamento de wifi, servidores e electrónica de comunicacións en centros educativos, así como electrónica de comunicacións en centros da Xunta de Galicia - 205-2022000004 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)   Cofinanciamento: Esta operación está financiada nun 100% a través do…
  OPERACIÓN REACT 20.1.2.3 – Experimentación con tecnoloxías innovadoras para o desenvolvemento dos servizos dixitais - 205-2022000003Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) como parte…
OPERACIÓN  REACT 20.1.2.3 – Reforzo das capacidades e infraestucturas en materia de ciberseguridade no territorio galego - 205-2022000002 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciamento: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) como parte da…
OPERACIÓN REACT 20.1.2.1 – Implantación de medidas que potencien o modelo dixital de atención socio sanitaria para maiores e persoas dependentes - 205-2022000001 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Cofinanciación: Esta operación está financiada nun 100% a través do Fondo Europeo de desenvolvemento rexional (…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 – Infraestruturas TIC de última xeración - 205-2021000004 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e Seguridade Cofinanciación: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-…