Fondos Europeos

Fondos Europeos

  OPERACIÓN FEDER 13.1.2.2 - Campaña de difusión das operacións financiadas co PO FEDER Galicia 2014-2020 no marco da Axenda Dixital de Galicia 205-2014000019 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais  Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 – Memoria dixital. Fase I - 205-2014000018   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Modernización das Administracións Públicas Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Sistema de información integral de turismo de Galicia no marco do Plan Smart Turismo. - 205-2014000017 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Modernización das Administracións Públicas Cofinanciación: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.4 - Educación dixital - Dotación de infraestrutura e servizos educativos dixitais en centros - 205-2014000015 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Confianza dixital. Protección avanzada - 205-2014000021   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e Telecomunicacións Cofinanciación: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma Galega de Información Ambiental. Servizos dixitais en materia de residuos e controis de actividades ambientais - 205-2014000016 Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnolóxicas SectoriaisCofinanciación: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo…
  OPERACIÓN FEDER 1.2.1.8 - Actuacións para a incorporación do TIC nos sectores produtivos de Galicia. Transforma TIC II - 205-2019000003   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Sociedade DixitalCofinanciaciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Evolución de Infraestruturas TIC - 205-2018000002   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e telecomunicacións Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.2.1 - Plataforma Electrónica Integral de Vivenda e Solo - 205-2019000001   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnolóxicas SectoriaisCofinanciaciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo…
  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Evolución das infraestruturas de telecomunicacións - 205-2019000002   Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e TelecomunicaciónsCofinanciaciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa…