Concesións de axudas e subvencións

Formulario de busca

Concesións de axudas e subvencións

Formulario de busca

Concesións de axudas e subvencións


PR604A - Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida en 2019

421644 (BDNS) – PR604A (Xunta de Galicia)

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia puxo en marcha no ano 2017 unha liña de subvencións dentro do Plan de Banda Larga 2020, destinada a dotar de servizos de banda larga ultrarrápida de cando menos 30 Mbps a empresas situadas en zonas illadas do rural sen cobertura actual de redes de banda larga para estes servizos.

O 9 de novembro de 2018 publicouse no DOG a resolución coa que se pon en marcha a segunda convocatoria desta liña de axudas para o ano 2019.

Estas subvencións cofináncianse nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5 % polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e nun 17,5 % pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)
 

PR605A - Subvencións para a extensión de redes de banda larga ultrarrápida en Entidades singulares de poboación para o período 2018-2020.

381199 (BDNS) – PR605A (Xunta de Galicia) 

O Consello da Xunta de Galicia do 11 de xaneiro de 2018 acordou autorizar a que se dite resolución de convocatoria de subvencións para a extensión de redes de banda larga ultrarrápida en entidades singulares de poboación, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria para o período 2018-2020 (procedemento administrativo PR605A).

A continuación pode accederse á Lista de 26.466 Entidades Singulares de Poboación obxectivo, tal como se recolle no ANEXO III da resolución de convocatoria publicada no DOG o 15 de xaneiro de 2018.

Lista en PDF” ”Lista en ODS”  

PR603A - Subvencións para a extensión de redes de banda larga de nova xeración de moi alta velocidade para o período 2016-2018 en polígonos industriais.

Proxecto de “Extensión de redes de banda larga de nova xeración de moi alta velocidade en polígonos industriais para o desenvolvemento da industria 4.0 en Galicia. cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)” no marco do Programa de desenvolvemento  rural de Galicia 2014-2020.

SA.45332 (UE)303889 (BDNS)PR603A (Xunta de Galicia)

O Consello da Xunta de Galicia autorizou o 7 de xullo de 2016 a concesión a R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. da primeira liña de subvencións do Plan de Banda Larga 2020, destinada a despregar redes ultrarrápidas nos polígonos industriais que non contan con cobertura nin previsión de dispoñer deste servizo.

O 11 de xullo de 2016, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención, nos termos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia, por unha contía de 3.424.610,80 euros no período 2016-2018, que xerará un investimento total de 5.274.929,00 euros por parte da empresa beneficiaria da subvención.

Estas subvencións cofináncianse nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5 % polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e nun 17,5 % pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desen­volvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)

O proxecto subvencionado ao operador R contempla actuacións en 81 polígonos industriais que terán acceso a redes ultrarrápidas, a través de fibra óptica, cunhas velocidades de ata 350 Mbps de baixada e 35 Mbps de subida, e cunha garantía de caudal do 80% sen límite de descargas.

A planificación do proxecto subvencionado contempla o despregamento de redes ultrarrápidas en 17 polígonos no ano 2016, en 30 polígonos no ano 2017 e en 34 polígonos no ano 2018, ata completar os 81 polígonos obxecto do proxecto.
 

PR604A - Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida en 2017

335101 (BDNS)PR604A (Xunta de Galicia)

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia convocou unha liña de subvencións dentro do Plan de Banda Larga 2020, destinada a dotar de servizos de banda larga ultrarrápida de cando menos 30 Mbps a empresas situadas en zonas illadas do rural sen cobertura actual de redes de banda larga para estes servizos.

Ao abeiro desta convocatoria, o 5 de xullo de 2017, a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención a 40 empresas por unha contía de 492.298 euros para o ano 2017.

Faise pública a relación de beneficiarios da subvención.

Relación de beneficiarios

Estas subvencións cofináncianse nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5 % polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e nun 17,5 % pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

 

Xunta de GaliciaMinisterio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio AmbienteFondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: Europa inviste no rural