Concesións de axudas e subvencións

Formulario de busca

Fondos

Concesións de axudas e subvenciónsConcesións de axudas e subvencións

Formulario de busca

cierra cierra

Concesións de axudas e subvencións

PR603B - Subvencións de reforzo da conectividade en polígonos industriais e centros loxísticos para o período 2022-2023 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU

PR603B (Xunta de Galicia)  | 633269 (BDNS) 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia puxo en marcha en 2016 unha liña de axudas para a extensión de redes de banda larga en polígonos industriais (PR603A), que tiveron continuidade coas convocatorias de axudas a empresas illadas para a contratación de servizos de banda larga (PR604A) ditadas en 2017, 2018 e recentemente en 2022.

O 20 de xuño de 2022 publicouse no DOG a resolución coa que se pon en marcha unha nova liña de axudas para o reforzo da conectividade en polígonos industriais e centros loxísticos.
Estas medidas enmárcanse no investimento C15.I2 de «Accións de reforzo de conectividade en centros de referencia, motores socioeconómicos e proxectos tractores de dixitalización sectorial» do Compoñente 15 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

Trátase dunha liña de axudas a operadores por importe de 4,3 millóns de euros  para o período 2022-2023.

Os operadores interesados poderán presentar un ou varios proxectos e terán unha intensidade de subvención do 80 %.

Os 68 ámbitos de actuación están recollidos nos seguintes arquivos:

Anexo III pdf   |   Anexo III.ods

 

PR604A - Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida en 2022

PR604A (Xunta de Galicia) | 616213 (BDNS)

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia puxo en marcha no ano 2017 unha liña de subvencións dentro do Plan de Banda Larga 2020, destinada a dotar de servizos de banda larga ultrarrápida a empresas situadas en zonas illadas do rural sen cobertura actual de redes de banda larga para estes servizos.

O 23 de marzo de 2022 publicouse no DOG a resolución coa que se pon en marcha a terceira convocatoria desta liña de axudas para o ano 2022.

Estas subvencións cofináncianse nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5 % polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e nun 17,5 % pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)

 

PR608A - Subvención para a extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados para o período 2022-2023.

Proxecto de “Extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020”

O Consello da Xunta de Galicia autorizou o 23 de decembro de 2021 a concesión a Vodafone España S.A. da subvención destinada a despregar redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados que carecen do servizo.

O 28 de decembro de 2021, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención, nos termos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia, por unha contía de 3.718.383 euros no período 2022-2023.

Esta subvención cofináncianse nun 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e nun 17,5% pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)

O proxecto subvencionado ao operador Vodafone España S.A. contempla despregamentos de redes de telefonía móbil a máis de 7.000 habitantes en 290 poboacións de 65 concellos, nas que na actualidade non existe cobertura móbil.

 

PR604A - Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida en 2019

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia puxo en marcha no ano 2017 unha liña de subvencións dentro do Plan de Banda Larga 2020, destinada a dotar de servizos de banda larga ultrarrápida de cando menos 30 Mbps a empresas situadas en zonas illadas do rural sen cobertura actual de redes de banda larga para estes servizos.

Estas subvencións cofináncianse nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5 % polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e nun 17,5 % pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

Convocatoria 2019

421644 (BDNS) – PR604A (Xunta de Galicia)

Ao abeiro desta convocatoria, o 4 de xuño de 2019, a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención a 51 empresas por unha contía de 588.098€ euros para o ano 2019.

Faise pública a relación de beneficiarios da subvención.

Relación de beneficiarios

Convocatoria 2017

335101 (BDNS) – PR604A (Xunta de Galicia)

Ao abeiro desta convocatoria, o 5 de xullo de 2017, a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención a 40 empresas por unha contía de 492.298 euros para o ano 2017.

Faise pública a relación de beneficiarios da subvención.

Relación de beneficiarios
 

PR605A - Subvencións para a extensión de redes de banda larga ultrarrápida en Entidades singulares de poboación para o período 2018-2020.

Proxecto de “Extensión de redes de banda larga ultrarrápida en entidades singulares de poboación, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020”

SA.50259 (UE)381199 (BDNS)PR605A (Xunta de Galicia).

O Consello da Xunta de Galicia autorizou o 22 de marzo de 2018 a concesión a Telefónica de España S.A. da terceira liña de subvencións do Plan de Banda Larga 2020, destinada a despregar redes ultrarrápidas en entidades de poboación de menos de 300 habitantes que non contan con cobertura nin previsión de dispoñer deste servizo.

O 23 de marzo de 2018, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención, nos termos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia, por unha contía de 14.200.000 euros no período 2018-2020.

Estas subvencións cofináncianse nun 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e nun 17,5% pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)

O proxecto subvencionado ao operador Telefónica de España, S.A. contempla despregamentos de redes de fibra óptica de última xeración en 614 núcleos rurais repartidos por 181 concellos das 4 provincias de Galicia, achegando así o acceso a internet cunhas velocidades de cando menos 100Mbps, a máis de 74.400 habitantes.

Lista en PDF” ”Lista en ODS”  

PR603A - Subvencións para a extensión de redes de banda larga de nova xeración de moi alta velocidade para o período 2016-2018 en polígonos industriais.

Proxecto de “Extensión de redes de banda larga de nova xeración de moi alta velocidade en polígonos industriais para o desenvolvemento da industria 4.0 en Galicia. cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)” no marco do Programa de desenvolvemento  rural de Galicia 2014-2020.

SA.45332 (UE)303889 (BDNS)PR603A (Xunta de Galicia)

O Consello da Xunta de Galicia autorizou o 7 de xullo de 2016 a concesión a R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. da primeira liña de subvencións do Plan de Banda Larga 2020, destinada a despregar redes ultrarrápidas nos polígonos industriais que non contan con cobertura nin previsión de dispoñer deste servizo.

O 11 de xullo de 2016, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ditou resolución de concesión de subvención, nos termos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia, por unha contía de 3.424.610,80 euros no período 2016-2018, que xerará un investimento total de 5.274.929,00 euros por parte da empresa beneficiaria da subvención.

Estas subvencións cofináncianse nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 7,5 % polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e nun 17,5 % pola Xunta de Galicia, no marco do Programa de desen­volvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)

O proxecto subvencionado ao operador R contempla actuacións en 81 polígonos industriais que dende finais de 2018 teñen acceso a redes ultrarrápidas, a través de fibra óptica, cunhas velocidades de ata 350 Mbps de baixada e 35 Mbps de subida, e cunha garantía de caudal do 80% sen límite de descargas.

"Lista en PDF" "Lista en ODS"

 

Xunta de GaliciaMinisterio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio AmbienteFondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: Europa inviste no rural