Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

A Xunta de Galicia pon en marcha un Plan Galicia 5G, complementario ás medidas europeas e estatais, para posicionar á Comunidade como territorio preferente na fase de pilotaxe de solucións tecnolóxicas baseadas na tecnoloxía 5G, que será o paso previo ao despregamento destas redes.

No Balance do plan de acción de software libre 2017 amósanse os principais logros acadados nos tres eixos de actuación principais: tecido empresarial, cidadanía e Administración pública

No presente documento amósanse as iniciativas en materia de Software Libre levadas a cabo para realizar unha xestión eficiente

A Xunta de Galicia vén de elaborar o Plan de modernización tecnolóxica da mobilidade en Galicia (e-Mobility), a través do que levar a cabo a dixitalización integral dos procesos de xeración e modificación da oferta de transporte

Páxinas