Plans

Formulario de busca

Plans

Formulario de busca

Páxinas

A Axenda Dixital de Galicia 2020 é unha estratexia coordinada e aliñada coas estratexias de ámbito nacional e europeo no que a uso das TIC se refire, que vén reforzar e reafirmar a Estratexia Galega de Crecemento Dixital, introducindo elementos que permitirán maximizar o impacto das políticas tecnolóxicas, como un factor imprescindible e clave para acadar os obxectivos de crecemento económico-social que se marca Galicia para o futuro.

No presente documento amósanse as iniciativas en materia de Software Libre levadas a cabo para realizar unha xestión eficiente

No Balance do plan de acción de software libre 2016 amósanse os principais logros acadados nos tres eixos de actuación principais: tecido empresarial, cidadanía e Administración pública

O Plan de Banda Larga de Galicia 2020 constitúe a aposta do Goberno galego para asegurar o despregamento e a adopción das novas redes de telecomunicación ultrarrápidas que constituirán as arterias da economía do futuro.

Páxinas