Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

No Balance do plan de acción de software libre 2015 amósanse os principais logros alcanzados sobre os obxectivos planificados, agrupándoos nas tres liñas de actuación destacadas: Administración pública, tecido empresarial e cidadanía.

No presente documento analízanse os logros conseguidos co desenvolvemento do Plan de Sistemas TIC da Administración de Xustiza en Galicia “SENDA 2014”, folla de ruta que comezou fai catro anos, co obxectivo de evolucionar cara un modelo integral de sistemas da Administración de Xustiza en Galicia, adaptado ás necesidades da propia comunidade, garantindo a coordinación e interoperabilidade con todas as institucións da Administración de Xustiza e o resto das CCAA.

En 2015 estará operativo o Sistema de Axuda a Explotación do sector, (SAE), liderado pola Xunta de Galicia, que permitirá modernizar tecnolóxicamente o sector, coñecer con precisión a demanda de mobilidade por estrada, ofrecer novos servizos á demanda e mellorar a eficiencia da explotación dos servizos de transporte de viaxeiros por estrada.

A Administración de Xustiza enfróntase con grandes retos que asumir derivados dun novo marco legal, das necesidades e demandas dos destinatarios dos servizos públicos,e oportunidades que aproveitar derivadas dos compromisos das administracións implicadas. Deste xeito o Plan Senda 2014 ten como obxectivo avanzar no desenvolvemento dos servizos de administración electrónica, e a mellora e modernización dos servizos que ofrece esta de face ao cidadán. En definitiva búscase unha maior proximidade e unha mellor atención á cidadanía.

Páxinas