Plans

Formulario de busca

Fondos

PlansPlans

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

O Plan Director de Seguridade contempla as actuacións en materia de seguridade TIC para asegurar o grao de protección adecuado para a información xestionada pola Administración xeral e do sector público de Galicia.

No presente documento amósanse as iniciativas en materia de Software Libre levadas a cabo para realizar unha xestión eficiente

A continuación amósase o resumo executivo do plan senda 2020

Enmarcándose nas liñas estratéxicas da Axenda Dixital de Galicia 2020, o Plan de Software Libre 2015 supón un novo paso adiante no compromiso da Amtega co fomento e promoción do software libre e as fontes abertas.

Páxinas