Estudo sobre o marco ético e normativo e o potencial impacto da adopción da intelixencia artificial en Galicia

Estudo sobre o marco ético e normativo e o potencial impacto da adopción da intelixencia artificial en Galicia

Este documento foi elaborado no marco do Convenio entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), a Universidade de Santiago de Compostela (USC), a Universidade da Coruña (UDC) e a Universidade de Vigo (UVIGO) para o desenvolvemento dun estudo sobre o Marco Ético-Normativo e o Potencial Impacto da Adopción da Intelixencia Artificial en Galicia e foi financiado mediante a Axuda á Recuperación para a Cohesión e os Territorios de Europa (REACT-EU).

Este documento foi elaborado no marco do Convenio entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), a Universidade de Santiago de Compostela (USC), a Universidade da Coruña (UDC) e a Universidade de Vigo (UVIGO) para o desenvolvemento dun estudo sobre o Marco Ético-Normativo e o Potencial Impacto da Adopción da Intelixencia Artificial en Galicia e foi financiado mediante a Axuda á Recuperación para a Cohesión e os Territorios de Europa (REACT-EU).

O obxectivo da realización deste estudo é ofrecer á sociedade galega, ao ecosistema económico e aos reguladores autonómicos os elementos necesarios para comprender os principios éticos e xurídicos que se están definindo nesta materia nos  ámbitos autonómico, nacional, e internacional, con especial atención á Unión Europea, e que serán a base da regulación autonómica e nacional que se desenvolva nun futuro próximo.

Documento do Estudo sobre o marco ético e normativo e o potencial impacto da adopción da intelixencia artificial en Galicia