Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 2030. Cara a unha Galicia Intelixente

Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 2030. Cara a unha Galicia Intelixente

A Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 2021-2030 (EGIA) ten o obxectivo de converter a Galicia nunha rexión intelixente que contribúa á soberania dixital da Unión Europea. A estratexia despregará en Galicia unha intelixencia artificial de vangarda, ética, segura e centrada nas persoas. Coordenada pola Amtega, mobilizará máis de 330 millóns de euros públicos da Xunta de Galicia no periodo 2021-2030, xerará un impacto na creación de riqueza duns 472 millóns de euros nese período. O documento articúlase en torno a 4 eixos prioritarios e 15 medidas con actuacións concretas. Para acadar os obxectivos, a Estratexia:

  • Impulsará a adopción da intelixencia artificial desde o sector público e dende a colaboración público privada
  • Promoverá a economía do dato adaptada ao marco legal Integrará a Galicia no espazo europeo de datos no camiño da soberanía dixital da UE fronte a outros competidores 
  • Fomentará a incorporación das pemes galegas á era das tecnoloxías intelixentes
  • Lanzará un proxecto conxunto e coordenado para o desenvolvemento das habilidades dixitais avanzadas necesarias en todos os ámbitos e a formación de capital humano cualificado en intelixencia artificial 
  • Investirá de maneira eficiente recursos públicos e privados en beneficio da sociedade galega.

Acceso ao Nodo Galego de Intelixencia Artificial galicIA  

Descargue o documento da estratexia na seguinte ligazón:

Estratexia Galega de Intelixencia artificial