Plans de acción

Plans de acción

O presente plan de acción ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2023 mediante o establecemento das actividades para desenvolver, os valores para conseguir e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento.A Axencia…
Plan de acción 2022 O presente plan de acción ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2022 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento.…
O presente plan de acción ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2021 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento. A Axencia articula a…
O presente plan de acción ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2020 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento. A Axencia articula a…
O plan de acción 2019 ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2019 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento. A Axencia articula a súa…
O Plan de acción 2018 ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2018 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco dos obxectivos estratéxicos previstos. A Axencia leva a cabo a súa actividade en torno a sete obxectivos estratéxicos que…
O Plan de acción 2017 ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2017 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco dos obxectivos estratéxicos previstos. A Axencia leva a cabo a súa actividade en torno a sete obxectivos estratéxicos que…
O Plan de acción 2016 ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2016 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco dos obxectivos estratéxicos previstos. A Axencia articula a súa actividade en torno a consecución de 7 obxectivos estratéxicos que…
En 2015 a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia avanzará na consolidación das medidas establecidas na Axenda Dixital de Galicia, horizonte 2020, para garantir uns servizos públicos dixitais de calidade, especialmente, en ámbitos estratéxicos como a educación, a xustiza e o benestar; na extensión de infraestruturas de telecomunicación…
A memoria de actividades da Axencia reflicte o grao de execución dos obxectivos establecidos no seu plan de acción 2014, incidindo en aspectos como a consolidación de aforros e a evolución e mellora dos servizos e tecnoloxías postas a disposición da sociedade e da administración. Coa finalidade de dar cumprimento o artigo 10 dos Estatutos da…