Memorias de actividades

Memorias de actividades

Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 dos Estatutos da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, elabórase a Memoria de Actividades 2022 na que, tras unha breve sinopse da natureza e funcións desta axencia pública autonómica, se exporá a actividade desenvolvida durante o anterior exercicio e os principais logros acadados, así…
Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 dos Estatutos da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, elabórase a Memoria de Actividades 2021 na que, tras unha breve sinopse da natureza e funcións desta axencia pública autonómica, se exporá a actividade desenvolvida durante o anterior exercicio e os…
Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 dos Estatutos da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, elabórase a Memoria de Actividades 2020 na que, tras unha breve sinopse da natureza e funcións desta axencia pública autonómica, se exporá a actividade desenvolvida durante o anterior exercicio e os…
Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 dos Estatutos da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, elabórase a Memoria de Actividades 2019 na que, tras unha breve sinopse da natureza e funcións desta axencia pública autonómica, se exporá a actividade desenvolta durante o anterior exercicio e os principais logros acadados,…
Coa finalidade de dar cumprimento o artigo 10 dos Estatutos da Amtega, elabórase a presente memoria na que se expón a actividade desenvolvida durante o ano 2018, así como os principais logros acadados. Durante 2018 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha…
Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 dos Estatutos da Amtega, elabórase a presente memoria na que se expón a actividade desenvolvida durante o ano 2017, así como os principais logros acadados. Durante 2017 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión…
Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 dos Estatutos da Amtega, elabórase a presente memoria na que se expón a actividade desenvolvida durante o ano 2016, así como os principais logros acadados. Durante 2016 a Axencia avanzou no modelo de xestión integral da tecnoloxía no sector público autonómico, consolidando aforros que facilitan…
Coa finalidade de dar cumprimento o artigo 10 dos Estatutos da Amtega, elabórase a presente memoria na que se expón a actividade desenvolvida durante o ano 2015, así como os principais logros acadados.Durante o 2015 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada…
A memoria de actividades da Axencia reflicte un elevado grao de execución dos obxectivos establecidos no seu plan de acción 2013, incidindo en aspectos como a consolidación de aforros e a evolución e mellora dos servizos e tecnoloxías postas a disposición da sociedade e da administración. Durante 2013 a Axencia avanzou nos obxectivos de mellora…