Submedida FEADER 7.3.1. Incentivación do despregamento de redes de nova xeración de moi alta velocidade (100Mbps) nas zonas con alta demanda e sen cobertura nin previsión para os próximos anos. Despregamento de redes de telecomunicacións ultrarrápidas en

Submedida FEADER 7.3.1. Incentivación do despregamento de redes de nova xeración de moi alta velocidade (100Mbps) nas zonas con alta demanda e sen cobertura nin previsión para os próximos anos. Despregamento de redes de telecomunicacións ultrarrápidas en

Image removed.

 Submedida FEADER 7.3.1. Incentivación do despregamento de redes de nova xeración de moi alta velocidade (100Mbps) nas  zonas con alta demanda e sen cobertura nin previsión para os próximos anos. Despregamento de redes de telecomunicacións ultrarrápidas en polígonos industriais

Esta submedida encádrase dentro da Medida 7.3 Apoio ás infraestruturas de banda larga, en particular á súa creación, mellora e ampliación, ás infraestruturas de banda larga pasivas e a oferta de acceso á banda larga.

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Sociedade Dixital

Cofinanciamento: Estas axudas están cofinanciadas ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), ao 7,5 % polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e ao 17,50% pola Xunta de Galicia, no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR) aprobado por Decisión de Execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015

Obxectivos previstos

  • As redes de telecomunicacións ultrarrápidas como infraestruturas de soporte para a prestación de servizos dixitais avanzados son un elemento clave para promover a evolución da actividade industrial, e así se reflicte na Axenda de Competitividade de Galicia e na Axenda Dixital de Galicia 2020.
  • O despregamento de redes de telecomunicacións ultrarrápidas en polígonos industriais permitirá avanzar no desenvolvemento en Galicia da industria 4.0, formada por fábricas intelixentes, automatizadas, flexibles, interconectadas, sostibles e sociais, que contan con espazos compartidos entre persoas e máquinas, e fornecen máis responsabilidades ás persoas, máis cualificadas e ben formadas, capaces de xestionar eficientemente os novos ámbitos produtivos.
     

Convocatoria de axudaResolución do 8 de abril de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a extensión de redes de banda larga de nova xeración de moi alta velocidade en polígonos industriais para o desenvolvemento da industria 4.0 en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o período 2016-2018 (procedemento administrativo PR603A, DOG núm. 77, do 22 de abril de 2016).

Cantidades adxudicadas:

  • Ano 2016: 500.000 €.
  • Ano 2017: 1.500.000 €.
  • Ano 2018: 1.424.610,80 €.