Transparencia e goberno aberto

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra

Consulta pública previa

De conformidade co previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas, con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxecto de lei ou de regulamento, se substanciará unha consulta pública, a través deste apartado do Portal con obxecto de solicitar a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

En concreto, a consulta solicitará opinión acerca dos problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, da necesidade e oportunidade da súa aprobación, dos obxectivos da norma, das posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

Consultas dispoñibles: