EDG 2030

Formulario de busca

Fondos

Proceso de elaboración da Estratexia Dixital de Galicia 2030Proceso de elaboración da Estratexia Dixital de Galicia 2030

Formulario de busca

cierra cierra

Proceso de elaboración da Estratexia Dixital de Galicia 2030

Ao longo da historia, os avances tecnolóxicos aumentaron a eficiencia dos medios para producir, mudaron a forma de consumir e diminuíron barreiras de espazo e tempo. Ningún destes avances tivo a capacidade transformadora das tecnoloxías dixitais; a transformación dixital xa non consiste en adaptarse aos cambios, senón en xerar o cambio aproveitando o potencial da tecnoloxía.

O cambio deixa de ter carácter conxuntural para converterse nun factor estrutural, incorporando unha importante compoñente humana:

  • Transfórmanse os modelos de relación, incluíndo interaccións con máquinas.
  • Cambia o patrón económico, ao diminuír as barreiras de entrada ao mercado global para calquera individuo.
  • Muda a concepción do papel do traballo poñendo no centro o equilibrio entre a vida profesional e individual.

Neste contexto, xurde o proceso de elaboración da Estratexia Dixital de Galicia 2030 co obxectivo de establecer unha estratexia dixital única para Galicia, da que sexan participes a cidadanía, as empresas e as administracións, co fin último de contribuír ao aumento da calidade de vida e ao desenvolvemento sostible nas súas tres vertentes: económica, social e medioambiental.