Plans de acción

Formulario de busca

Fondos

Plans de acciónPlans de acción

Formulario de busca

cierra cierra

icono amtega    Plans de acción

Páxinas

O Plan de Acción 2023 ten por obxecto regular a actividade da Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia durante o exercicio 2023 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento.

O presente plan de acción ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2021 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento.

O presente plan de acción ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2021 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento.

O presente plan de acción ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2020 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu funcionamento.

Páxinas