Plans de acción

Formulario de busca

Fondos

Plans de acciónPlans de acción

Formulario de busca

cierra cierra

icono amtega    Plans de acción

Páxinas

O Plan de acción 2017 ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2017 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco dos obxectivos estratéxicos previstos.

O Plan de acción 2016 ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2016 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco dos obxectivos estratéxicos previstos.

O Plan de acción 2015 amosa como principáis obxectivos a aprobación da segunda fase da Axenda Dixital de Galicia, horizonte 2020, unha aposta estratéxica para asegurar que Galicia compita como rexión de referencia no ámbito dixital a nivel europeo.

O presente documento recolle as actividades a desenvolver ao longo do ano 2014 en relación co desenvolvemento e a execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia no eido das tecnoloxías da información e comunicacións e a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico.

Páxinas