Memorias de actividades

Formulario de busca

Fondos

Memorias de actividadesMemorias de actividades

Formulario de busca

cierra cierra

icono amtega    Memorias de actividades

Páxinas

Durante 2017 a Axencia avanzou nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada das TIC baseada na orientación cara á centralizaciónde compras e en economías de escala.

Durante 2016 a Axencia avanzou no modelo de xestión integral da tecnoloxía no sector público autonómico, consolidando aforros que facilitan unha xestión máis eficiente dos recursos públicos destinados ás políticas tecnolóxicas.

Durante o 2015 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada das TIC baseada na centralización de compras e na aplicación de economías de escala.

Coa finalidade de dar cumprimento o artigo 10 dos Estatutos da Amtega, elabórase a presente memoria na que se expón a actividade desenvolta durante o ano 2014, así como os principais logros acadados.

Páxinas