Memorias de actividades

Formulario de busca

Fondos

Memorias de actividadesMemorias de actividades

Formulario de busca

cierra cierra

icono amtega    Memorias de actividades

Páxinas

Durante o 2020 aprobouse a Estratexia Galicia Dixital 2030 que mobilizará 4.000 M€ para aumentar a calidade de vida e o desenvolvemento sostible co impulso de solucións intelixentes no plano social, económico e ambiental.

Durante 2019 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada das TIC baseada na orientación cara á centralización de compras e en economías de escala

Durante 2018 a Axencia continuou avanzando nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada das TIC baseada na orientación cara á centralización de compras e en economías de escala

Durante 2017 a Axencia avanzou nos obxectivos de mellora da eficiencia e redución do gasto tecnolóxico mediante unha xestión integrada das TIC baseada na orientación cara á centralizaciónde compras e en economías de escala.

Páxinas