Anexo II - Stellae 5.0

Anexo II - Stellae 5.0

Descrición do proxecto “Stellae 5.0 patrimonio cultural dixital vinculado ao Camiño de Santiago

España é a segunda potencia mundial en patrimonio cultural, o terceiro país con maior número de designacións de Patrimonio Mundial por parte da UNESCO, só por detrás de China e Italia, e o terceiro destino turístico mundial.
 

No ano 2004 o Camiño de Santiago recibiu o Premio Príncipe de Asturias da Concordia «como lugar de peregrinación e de encontro entre persoas e pobos que, a través dos séculos, converteuse en símbolo de fraternidade e vertebrador dunha conciencia europea». E tanto a cidade histórica de Santiago de Compostela, como o Camiño de Santiago posúen tamén a declaración de Patrimonio da Humanidade da UNESCO. Estes recoñecementos veñen confirmar o valor dun patrimonio cultural esencial para o fortalecemento da cohesión e a identidade europeas e para o noso futuro.
 

O proxecto STELLAE 5.0 toma como base estas fortalezas de partida para avanzar e profundar no proceso de transición dixital dos recursos do patrimonio cultural vinculados ao Camiño de Santiago, co convencemento de que tanto Galicia como España están chamadas a exercer neste ámbito o papel de liderado que lles corresponde na cultura, na sociedade e na economía globais.
 

Para liderar o proceso de transición dixital dos activos patrimoniais do Camiño de Santiago o proxecto contempla desenvolver, a través dunha iniciativa de colaboración público-privada, unha serie de accións –dixitalización, infraestrutura TIC, creación de contidos culturais, formación e emprendemento–, orientadas todas elas á reactivación económica e aos obxectivos incluídos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno español: axenda urbana e rural, cohesión social e territorial, loita contra o despoboamento, reciclaxe profesional, xeración de emprego, educación e cultura. E para todo iso, sen dúbida, o Camiño de Santiago marcará a nova folla de roteiro.

 

 

1. Ámbito de traballo e encaixe en NextGeneration

 

 • A1_ Área xeral de coñecemento na que se enmarca o proxecto: Patrimonio Cultural Dixital.
 • A2_ Área específica de coñecemento: Patrimonio Cultural Dixital do sur de Europa, con especial fincapé no Camiño de Santiago.
 • A3_ Ámbito de traballo: transición dixital no ámbito do Patrimonio Cultural.
 • A4_ Activo patrimonial de referencia para o proxecto: O Camiño de Santiago.
 • A5_ Sectores da economía nos que vai impactar o proxecto: sectores cultural, educativo e turístico.
 • A6_ Políticas panca NextGeneration nas que se enmarca o proxecto: Vinculación con axenda urbana e rural e loita contra o despoboamento; modernización e dixitalización do ecosistema empresarial; pacto pola ciencia e a innovación; educación e coñecemento; e cultura.

 

 

2. Obxectivos do proxecto

 

 • B1_ Obxectivo xeral do proxecto: reactivación económica e creación de emprego aproveitando os recursos do patrimonio cultural do sur de Europa e, en particular, aqueles vinculados ao Camiño de Santiago.
 • B2_ Obxectivo específico do proxecto: liderar o proceso de transformación dixital do patrimonio cultural vinculado ao Camiño de Santiago, aproveitando a posición de liderado de España no ámbito patrimonial a nivel global, a riqueza dos seus recursos patrimoniais e a sólida imaxe de marca do Camiño de Santiago.

 

3. Implementación do proxecto

 

O proxecto involucrará aos principais actores, universidades, institucións públicas, empresa privada, cidadanía e terceiro sector, a través da metodoloxía da cuádrupla hélice de innovación. Esta formulación transversal incrementará a capilaridade do proxecto, o seu impacto social, a súa capacidade de xerar emprego e as oportunidades de negocio dentro do mesmo.

Modelo da cuádrupla hélice da innovación suxerido por Elias G Carayannis e David F J Campbell no ano 2009

 

 

4. Innovación do proxecto

 

 • C1_ Innovación disruptiva do proxecto: Integración da cidadanía e das institucións educativas (universidades) na cadea de valor do patrimonio cultural dixital, non soamente como receptores, senón como actores imprescindibles na transformación e/ou creación de recursos patrimoniais dixitais, multiplicándose así a potencia e capilaridade do proxecto en termos socioeconómicos e socioculturais.
 • C2_ Metodoloxía da cuádrupla hélice de innovación.
 • C3_ Innovación educativa do proxecto: STELLAE 5.0 poñerá en marcha o primeiro Máster Interuniversitario e internacional en Patrimonio Cultural Dixital, de carácter profesionalizante, e en colaboración cos sectores industriais e PEMES autonómicas.
 • C4_ Innovación emprendedora do proxecto. Mediante o impulso ao establecemento da primeira incubadora e aceleradora empresarial centrada no Patrimonio Cultural Dixital (Dixital Heritage Business Factory).

 

 

5. Participantes líderes do proxecto

 

Actores da administración pública e universidades

 • D1_ Consellería de Cultura Educación e Universidades da Xunta de Galicia,  Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) da Xunta de Galicia, Conferencia de Reitores das Universidades do Suroeste Europeo (Rede CRUSOE),

Actores empresariais interesados en participar

 • D2_ Consulta pública ao mercado.

​Actores sociais interesados en participar

 • D3_ Consulta pública ao mercado.

Usuarios/participantes diana do proxecto
Actores sociais

 • D4_ Cidadanía, asociacións basee e terceiro sector.

Actores institucionais e académicos

 • D5_ Administración pública, universidades, bibliotecas, arquivos e museos.

Actores empresariais

 • D6_ Mediana empresa, PEMES e autónomos do sector cultural, educativo e turístico.

 

O proxecto contempla a participación do tecido empresarial de PEMES e autónomos, así como do tecido educativo e asociativo a través do lanzamento dunha Convocatoria pública aberta e competitiva, financiable de forma proporcional ao proxecto, para impulsar a creación de contidos culturais vinculados ao patrimonio cultural do Camiño de Santiago. Esta convocatoria fixará os criterios de elixibilidade primando a calidade das propostas e o seu impacto social e cultural.

 

6. Accións propostas no marco do proxecto

 

Accións que se enmarcan  no proxecto

1 Dixitalización

 • E1_ Creación de rexistros audiovisuais e sonoros en formato dixital.
 • E2_ Transformación dixital de recursos patrimoniais de base física ou analóxica.
 • E3_ Escaneado de acervos documentais (dixitalización clásica).
 • E4_ Aumento das capas de información dos recursos patrimoniais con metodoloxías tipo BIM, SIG, etc.
 • E5_ Aumento das posibilidades de interacción dos recursos patrimoniais con técnicas como a ludificación ou recursos tecnolóxicos como as APPs de realidade aumentada.
   

2 Infraestrutura TIC

 • E6_ Creación dunha infraestrutura dixital propia para o proxecto que conecte coas principais infraestruturas culturais dixitais globais.

3 Creación de contidos culturais

 • E7_ Creación de novas plataformas culturais dixitais.
 • E8_ Creación de novos procesos culturais dixitais.
 • E9_ Creación de novos contidos ou produtos culturais dixitais.
 • E10_ Integración de novos actores patrimoniais na creación e comercialización dixital.
 • E11_ Implementación dunha estratexia de creación de novos públicos que participen na valorización do patrimonio cultural e na economía do patrimonio cultural dixital.
   

4 Formación

E12_ Accións de formación universitaria e posgrao: Máster Interinstitucional e Internacional en Patrimonio Cultural Dixital.

E13_ Accións de formación para a reciclaxe profesional de colectivos prioritarios nas políticas de emprego.

 

5 Emprendemento

E14_ Accións de emprendemento e apoio ao emprendemento asociadas á Dixital Heritage Business Factory asociado ao Máster Interinstitucional en Patrimonio Cultural Dixital.

E15_ Accións de emprendemento e apoio ao emprendemento asociadas á reciclaxe profesional.

E16_ Accións de emprendemento e apoio ao emprendemento asociadas aos novos actores patrimoniais, cidadanía, asociacións basee, e/ou terceiro sector.

E17_ Accións de apoio á protección da propiedade intelectual e industrial.

 

Todas estas accións levarán a cabo de forma coordinada, no marco do proxecto STELLAE 5.0, seguindo unha metodoloxía innovadora que poida servir para crear e consolidar un novo modelo orientado á creación de emprego e riqueza no ámbito do Patrimonio Cultural Dixital.