Eurorrexión destino intelixente (EDIT)

Eurorrexión destino intelixente (EDIT)

O proxecto EDIT foi aprobado na 2ª convocatoria do Programa Operativo INTERREG VAI España Portugal (POCTEP) no marco do obxectivo temático 6 "Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos" e o obxectivo específico 6c "Protexer e Valorizar o patrimonio cultural e natural, como soporte de base económica da rexión transfronteiriza".

O obxectivo do proxecto é mellorar a xestión dos recursos turísticos e a información sobre a actividade turística a través do TIC, transformando o modelo turístico en base á innovación, tecnoloxía, sustentabilidade e accesibilidade de face a incrementar a competitividade e rendibilidade do destino. EDIT pretende aproveitar o potencial da tecnoloxía para profundar no coñecemento da demanda en base a unha maior interacción co visitante, contribuíndo desta maneira a mellorar o proceso de toma de decisións de xestores de destino e empresas turísticas a ambos os dous lados da fronteira.

Cadro de mando Eurorrexión Destino Turismo Intelixente

 

 

 

SOCIOS

Amtega, Axencia de tursmo de Galicia, Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., Associacao CCG/zgdv - Centro de Computaçao Gráfica e Universidade do Minho

O proxecto articúlase ao redor de 3 grandes actividades, cada unha das cales conta, á súa vez con tres acciones diferenciadas:   
 1. Mellora dos sistemas de información turística
  • Estudo para a armonización dos sistemas de información turística de Galicia e Portugal
  • Desenvolvemento e uso de sistemas de vixilancia competitiva a nivel turístico
  • Implementación e explotación dun sistema de Big Data turístico
 2. Conectividad e tecnoloxías 4.0 na xestión de recursos turísticos
  • Desenvolvemento de ferramentas e sistemas de monitorización da sustentabilidade do destino
  • Control de capacidade de carga e redistribución de fluxos turísticos
  • Mellora da conectividad en recursos turísticos
 3. Mellora dos procesos de comercialización turística a través do uso do TIC
  • Desenvolvemento de ferramentas TIC para a mellora da comercialización turística
  • Análise da sustentabilidade da marca e reputación dos destinos
  • Desenvolvemento de solucións TIC para as oficinas de turismo da Eurorrexión
RESULTADOS ESPERADOS:
 • Sistema de información de referencia para xestores públicos e privados do sector turístico, universidades e outros grupos de interese, que ofreza unha óptima radiografía da oferta e demanda e afine posicionamento da Eurorrexión GNP respecto doutros destinos, plasmando esta información nun cadro de mando integral.
 • Monitorización da sustentabilidade en recursos do patrimonio natural e cultural da Eurorrexión.
 • Proliferación do uso do TIC para a articulación dunha oferta de servizos turísticos innovadores, así como para implementar estratexias de promoción conxuntas do destino Eurorrexión.