Estándares de desenvolvemento e adquisición de aplicacións na Amtega

Estándares de desenvolvemento e adquisición de aplicacións na Amtega

Este documento pretende servir como guía introdutoria aos procedementos e estándares definidos pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (en diante Amtega). Estes deberanse aplicar por defecto nos proxectos e servizos licitados pola Amtega e especialmente nos proxectos de desenvolvemento e adquisición de aplicacións software. Enuméranse os principais estándares e procedementos existentes na organización, que serán de aplicación a todos os proxectos, incluíndo os de desenvolvemento, mantemento e adquisición de aplicacións de software.

A Amtega dispón de documentos específicos para cada estándar e procedemento descrito que se poden consultar no portal XuntaTIC (http://xuntatic.xunta.es/), portal de divulgación de estándares, normativa e calquera outra información para o persoal TIC da Xunta de Galicia. Teñen acceso ao devandito portal o persoal interno e persoal correspondente a contratacións vixentes da Amtega que dispoña dun usuario no directorio activo corporativo.

Estándares de desenvolvemento e adquisición de aplicacións na Amtega