Documentación de interese para provedores

Documentación de interese para provedores

Liña base da plataforma tecnolóxica corporativa que será tomada como referencia para os proxectos despregados no ámbito da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
Este documento describe e presenta a dirección e a estratexia que a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) debe seguir na adopción de servizos de cloud computing (Computación na nube), que é un novo paradigma informático que permite ofrecer servizos de valor engadido adaptados as necesidades cambiantes do contexto actual, sendo…
Compromisos de confidencialidade Para realizar o envío á Amtega dos compromisos de confidencialidade que deben ser subscritos, cando proceda, polo persoal a cargo dos provedores que presten servizos á Amtega, poderá facer uso da aplicación dispoñible na seguinte ligazón: https://compromisos-amtega.xunta.gal/. Informamos que para acceder e…
Este documento pretende servir como guía introdutoria aos procedementos e estándares definidos pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (en diante Amtega). Estes deberanse aplicar por defecto nos proxectos e servizos licitados pola Amtega e especialmente nos proxectos de desenvolvemento e adquisición de aplicacións software.…