Da alfabetización á autonomía dixital

Da alfabetización á autonomía dixital

Impulsar unha sociedade galega plenamente dixital e integrada na Sociedade da Información.

Avanzarase cara a unha sociedade cohesionada, solidaria dixitalmente, inclusiva, sen desigualdades dixitais, ampliando a estratexia de inclusión dixital para que permita non só a alfabetización dixital, senón tamén evolucionar no nivel de madurez dixital da sociedade.

  Conseguir que calquera persoa, independentemente do seu lugar de residencia e grado de madurez dixital, acceda a maiores niveis de coñecemento e uso das TIC a través dun modelo de inclusión dixital sustentado na colaboración entre axentes do ecosistema dixital

  Avanzar cara a novos estados de madurez dixital que permitan o máximo aproveitamento do potencial das TIC a nivel persoal, profesional e relacional

 Contribuír á resolución dos desafíos sociais a través do impulso da innovación social dixital

 

faitedixital.xunta.gal

 

Descargar documento:

Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020