Axudas e subvencións

Axudas e subvencións

As subvencións e axudas supoñen un instrumento esencial para a aplicación das políticas económicas e sociais. En consonancia con esa relevancia, a lexislación esixe tamén deste eido un elevado nivel de transparencia. Galicia incorporou esixencias fundamentais de publicidade destes procedementos a través da súa Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións, información que o artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Para isto, recórrese á ligazón a dúas iniciativas fundamentais de transparencia postas en marcha nos últimos tempos polas administracións públicas: a  relación de convocatorias de axudas e subvencións e as concesións de axudas e subvencións.