Amtega

Formulario de busca

AMTEGA

Formulario de busca

Perfil do contratante

Atópase no perfil do contratante da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, segundo a terminoloxía do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Desde aquí ten acceso á información sobre toda a actividade contractual da entidade (procedementos de contratación en curso en calquera das súas fases):