O sector tecnolóxico galego supera a cifra das 3.000 empresas e crea máis de 1.000 novos postos de traballo no último ano

Sábado 13 de Maio de 2023

O sector tecnolóxico galego supera a cifra das 3.000 empresas e crea máis de 1.000 novos postos de traballo no último ano

• O emprego no sector TIC en Galicia medrou un 5,1 % no último ano, acadando os 21.803 traballadores en 2022
• Galicia conta con 3.020 empresas tecnolóxicas, que representan o 4,5 % do total a nivel estatal
• O valor engadido bruto do sector TIC galego supera os 1.740 millóns de euros e roza o 3 % do PIB galego


O sector tecnolóxico galego creou 1.063 postos de traballo en 2022, un 5,1 % máis que o ano anterior, acadando os 21.803 empregados. Ademais, a Comunidade supera a cifra das 3.000 empresas tecnolóxicas, o 4,5 % do total estatal, e ocupa novamente a quinta posición no conxunto do Estado por numero de empresas TIC. O peso do sector na economía galega reflíctese no seu Valor Engadido Bruto con máis de 1.740 millóns de euros, que supón o 2,97 % do PIB total de Galicia.

Son parte das cifras que analiza o estudo “Empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galicia. Edición 2022”, elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (Osimga), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en base aos últimos datos rexistrados do sector e a unha enquisa onde se recollen os indicadores asociados a este sector.

 

Actividades de I+D+i, Innovacións e Formación en TIC

O estudo sinala que catro de cada dez empresas TIC levaron a cabo actividades I+D+i durante o período 2019-2021, o que supón un 32,8 % máis que no período 2018-2020. Destas empresas o 76,3 % obtivo resultados comercializables.

No ano 2022, o 34,8 % das empresas tecnolóxicas galegas impartiu formación en tecnoloxías da información e comunicación ao seu persoal. A Ciberseguridade (40,3 %) e os Contornos de programación (38,6 %) son as dúas áreas de maior interese formativas nas empresas do sector.

 

Tecnoloxías disruptivas utilizadas nas empresas TIC galegas

A tecnoloxía disruptiva con máis presenza nas empresas TIC galegas é a Internet das Cousas (IoT) cunha porcentaxe do 36,5 %. O 31,9 % das empresas TIC galegas analizan Big Data, cun crecemento do 41,8 % respecto ao ano anterior.

O 29,9 % das empresas TIC galegas utiliza ou incorpora aos seus produtos ou servizos Business Intelligence e o 32,2 % emprega Chatbots. Respecto á IA, o 28,1 % das empresas TIC galegas utilizan Intelixencia Artificial o que supón un crecemento do 30,1 % no último ano.

 

Xestión Empresarial, Conectividade e Redes Sociais

A tecnoloxía de acceso a Internet máis contratada polas TIC galegas é a fibra óptica, co 72,6 % de cota de mercado. A velocidade de conexión continúa a mellorar e o 83,4 %, dispón dunha velocidade de conexión igual ou superior a 100 Mbps, cun crecemento do 2,2 % no último ano.

O 74,9 % das empresas TIC fixeron compras de bens ou servizos na rede en 2022, cun peso do 59,6 % sobre o total das compras das empresas que utilizan esa canle. O 26,9 % vende a través da rede, e o seu peso acada o 56,1 % do importe facturado por estas empresas. O 62,2 % das tecnolóxicas galegas emprega servizos de Cloud Computing, o que supón un crecemento do 6% respecto ao 2021.

Respecto á presenza en internet, no 2022 un 87,5 % das empresas TIC galegas conta con páxina web e o uso de redes sociais acadou o 48 %, cun crecemento do 12,4 % nos últimos dous anos.

Crece a porcentaxe de empresas do sector tecnolóxico que envían ou reciben facturas electrónicas. No 2022, o 67,8 % das empresas TIC galegas envían facturas electrónicas e o 38,9 % recíbenas, o que supón un 25,8 % e 13,7 % máis que o ano anterior.

 

Ciberseguridade

O 24,8 % das empresas galegas dedicadas ás TIC sufriu un incidente de seguridade durante o ano 2022. Os intentos de estafa e os ataques de virus foron os incidentes máis frecuentes entre as empresas que tiveron problemas coa ciberseguridade. O primeiro (intentos de estafa) creceu un 14 % no último ano.

Os resultados detallados do estudo están dispoñibles na web www.osimga.gal.