A Xunta de Galicia incorpora un novo procedemento ao seu Rexistro Telemático

Luns 15 de Xuño de 2009

A Xunta de Galicia incorpora un novo procedemento ao seu Rexistro Telemático

Este novo procedemento ten como finalidade continuar impulsando o emprego de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos no desenvolvemento da actividade da Xunta de Galicia e no exercicio das súas competencias.