Guía práctica para a xestión da intelixencia artificial nas Administracións públicas

Guía práctica para a xestión da intelixencia artificial nas Administracións públicas

A intelixencia artificial é unha tecnoloxía disruptiva que ten a capacidade de xerar un impacto significativo en diversos aspectos da sociedade e a economía. Entre as razoñs que fan da intelixencia artificial unha tecnoloxía revolucionaria, cabe destacar a súa contribución a unha mellor toma de decisións por parte das persoas, en tanto que é capaz de analizar grandes conxuntos de datos e extraer información valiosa deles de forma áxil. A intelixencia artificial tamén permite a automatización de procesos en diversos ámbitos. En definitiva, no caso do sector público, estas e outras aplicacións da intelixencia artificial permiten que as persoas centren os seus esforzos en tarefas de valor engadido e tomen decisións apoiadas en datos para dar lugar a mellores servizos ou a unha mellor atención, entre outros beneficios.

Con todo, é importante sinalar que o uso da intelixencia artificial tamén expón desafíos éticos e sociais que deben abordarse de maneira responsable. A importancia da intelixencia artificial radica non só nos seus beneficios potenciais, senón tamén na necesidade de abordar as súas implicacións éticas e sociais a medida que se avanza no seu desenvolvemento e adopción. Así o recoñece a Unión Europea, que asumiu o compromiso de liderar a nivel mundial o establecemento de normas harmonizadas en materia de xestión de sistemas de IA e dos riscos asociados aos devanditos sistemas. 

Por iso, esta guía, de forma coherente coa normativa europea, pretende servir como soporte na xestión de proxectos que integren sistemas de intelixencia artificial na Administración pública e achegar os pasos que se han de dar e os controis de riscos que se han de realizar desde que se concibe unha oportunidade ata que se converte nun proxecto, de forma que se garanta a óptima adopción desta tecnoloxía.

Pódese descargar o documento a continuación:

Guía práctica para a xestión da intelixencia artificial nas Administracións públicas