IA preditiva e xemelgos dixitais: como poden transformar a industria.

Martes 18 de Xullo de 2023

IA preditiva e xemelgos dixitais: como poden transformar a industria.

evento
Data 18 de Xullo de 2023
Hora 10:00 - 11:00
Evento IA predictiva e xemelgos dixitais: como poden transformar a industria
Lugar Streaming
Impartido por Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG)
Obxectivo Presentar os conceptos de IA predictiva e xemelgos dixitais e como poden ser aplicados en diferentes ámbitos industriais. Explicaranse os beneficios destas tecnoloxías, como funcionan e como poden ser utilizadas para mellorar a eficiencia dos procesos e reducir custos, así como as súas limitacións á hora de aplicalas no mundo real.
Programa
  • Introdución: IA predictiva e xemelgos dixitais.
  • Como funciona a IA predictiva?
  • Que é un xemelgo dixital?
  • Aplicacións na industria.
  • Retallos e limitacións.
  • Preguntas.
Participantes Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG)
Para quen? A charla está dirixida a empresas e ao público en xeral, é dicir, calquera persoa interesada en coñecer os beneficios e as aplicacións prácticas dos xemelgos dixitais e a IA predictiva en diferentes sectores da industria. Tamén é apropiada para persoal técnico que estea a considerar a implementación destas tecnoloxías nas súas empresas e desexen obter unha visión xeral das súas aplicacións e limitacións.
Máis información e inscricións https://gaiastech.xunta.gal/es/actividades/ia-predictiva-y-gemelos-digit...
Martes 18 de Xullo de 2023