OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma galega de Información Ambiental. Servizos dixitais en materia de residuos e controis de actividades industriais 205-2014000016

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma galega de Información Ambiental. Servizos dixitais en materia de residuos e controis de actividades industriais 205-2014000016

Image removed.

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 - Plataforma galega de Información Ambiental. Servizos dixitais en materia de residuos e controis de actividades industriais 205-2014000016

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: “Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación e o acceso as mesmas.”

Obxectivo específico: “Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e e-salud.”

Obxectivos previstos

A creación dunha plataforma accesible, integrable, escalable e con capacidades de interconexión e de interoperabilidade con outros sistemas de información que manexen información ambiental tanto no ámbito autonómico como estatal ou europeo.

Contratos adxudicados

 1. Contratación do servizo de desenvolvemento evolutivo da plataforma galega de información ambiental, Gaia (37/2016)
  Obxecto: desenvolvemento de novas funcionalidades na plataforma galega de información ambiental, GaIA.
  O importe de adxudicación ascende a un total de 580.195,00 €
 2. Contratación do servizo de implantación e posta en funcionamento dos proxectos tecnolóxicos no eido da xestión ambiental
  Obxecto: Servizo de apoio á implantación e posta en funcionamiento dos proxectos tecnolóxicos no eido do medio ambiente.
  O importe de adxudicación ascence a un total de 84.700,00 € (IVE Incluido).
 3. Contratación do servizo de desenvolvemento do rexistro galego de emisións (REGADE) na plataforma galega de información ambiental (GaIA)
  Obxecto: Desenvolvemento dos rexistros de compostos orgánico volátiles (COV), de emisión e transferencia de contaminantes (PRTR), e do catálogo de actividades potencialmente contaminantes para a atmosfera (CAPCA) na plataforma galega de información ambiental (GaIA) que permitan unha maior integración e un mellor aproveitamento da información existente.
  O importe de adxudicación ascence a un total de 208.712,95€ (IVE Incluido).
 4. Contratación do servizo de desenvolvemento do sistema de información ambiental (SIAM) na Plataforma Galega de Información Ambiental (GaIA)
  Obxecto: Incorporación de contidos e servizos do portal do Sistema de Información Ambiental de Galicia (SIAM) na Plataforma Galega de Información Ambiental (GAIA) que permitan unha maior integración e un mellor visibilidade da información existente.
  O importe de adxudicación ascende a un total de 96.770,96 € (IVE Incluido)