OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 – Plataforma Galega de Informacion Ambiental – Servizos Dixitais en materia de recursos naturais 205-2018000001

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 – Plataforma Galega de Informacion Ambiental – Servizos Dixitais en materia de recursos naturais 205-2018000001

Image removed.

  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.6 –  Plataforma Galega de Informacion Ambiental – Servizos Dixitais en materia de recursos naturais 205-2018000001

Xestiona : Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Solucións Tecnoloxicas Sectoriais

Cofinanciamento : Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático : “Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación e o acceso as mesmas.”

Obxectivo específico : “Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e e-salud.”

Obxectivos previstos A creación dunha plataforma accesible, integrable, escalable e con capacidades de interconexión e de interoperabilidade con outros sistemas de información que manexen información ambiental, en particular para a difusión de información e servizos sobre os recursos naturais de Galicia (Rede de parques naturais e espazos protexidos de Galicia).

Contratos adxudicados

  1. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN LOS PARQUES NATURALES DE GALICIA. (EXPEDIENTE AMT-2018-0006)

Obxecto: dotación de equipamento de carteleira dixital (plataforma dixital de información ambiental) para a difusión de información e de servizos dixitais aos visitantes dos 6 parques naturais, parque nacional e as 4 aulas da natureza de Galicia.
O importe de adxudicación ascende a un total de 422.122,97 € (IVE Incluido).