OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Servizos de difusión da lingua galega e contenidos en lingua galega 205-2014000007

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Servizos de difusión da lingua galega e contenidos en lingua galega 205-2014000007

Image removed.

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Servizos de difusión da lingua galega e contenidos en lingua galega 205-2014000007

 

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Modernización das Administracións Públicas

Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación así coma o acceso as mesmas.

Obxectivo específico: Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e e-salud.

Obxectivos previstos:

É obxecto desta operación o desenvolvemento de sistemas de información para a xestión e difusión da lingua ou repositorios lingüisticos promovidos desde a Xunta de Galicia.

Deberán desenvolverse ferramentas e utilidades para o correcto uso da lingua galega por parte da sociedade, así como sistemas acceso aberto a contidos lingüisticos que contribúan á difusión do idioma e do coñecemento da cultura galega. Inclúense o Dicionario Galego e a Enciclopedia Galega Universal; e outros similares

Contratos adxudicados

  1. Desenvolvemento dunha aplicación para dispositivos móbiles da funcionalidade do traductor dispoñible para a cidadanía (Modern 5/2016)
    Obxecto: E obxecto desta contratación o desenvolvemento dunha aplicación para dispositivos mobiles das plataformas iOS e Android do tradutor automático Gaio: http://tradutorgaio.xunta.gal
    Importe de adxudicación 12.705,00 €