OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Memoria dixital. Fase I 205-2014000018

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Memoria dixital. Fase I 205-2014000018

Image removed.

  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.5 - Memoria dixital. Fase I 205-2014000018

 

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Modernización das Administracións Públicas

Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación así coma o acceso as mesmas.

Obxectivo específico: Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e e-salud.

Obxectivos previstos:  Proceso de transformación, mediante o uso da tecnoloxía, para avanzar na mellora das ferramentas do proceso de xestión, catalogación, dixitalización e difusión do patrimonio cultural dixital, co fin de que a cidadanía poida acceder a través de Internet aos fondos catalogados nas institucións.

Contratos adxudicados

1. Desenvolvemento do portal do Museo Castro de Viladonga (Modern 93/2016)

  • Obxecto: desenvolvemento do espazo web do Museo Castro de Viladonga
  • Importe de adxudicación: 12.093,95 €