OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Infraestruturas TIC fase I 205-2014000002

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Infraestruturas TIC fase I 205-2014000002

Image removed.

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Confianza dixital fase I 205-2014000001

 

Xestiona:  "Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e Telecomunicacións"

Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación así coma o acceso as mesmas.

Obxectivo específico: Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e e-salud.

Obxectivos previstos:

 • Subministración de cabinas de disco nivel 1 e ampliación das cabinas de disco actuais para mellorar a capacidade e calidade das infraestruturas críticas
 • Subministración de electrónica de comunicacións para a mellora do rendemento da  Rede Corporativa da Xunta de Galicia
 • Subministración de supervisoras redundantes para o CPDI para mellorar a dispoñibilidade das aplicacións / servizos de administración electrónica e servizos públicos que fan uso das TIC

Contratos adxudicados:

 1. Subministro de equipamento de comunicacións para a mellora de equipos nodais da Rede de Xestión da Rede Corporativa da Xunta de Galicia (39/2016)
  Obxecto do presente contrato é o subministro de tarxetas supervisoras redundantes para os equipos nodais dos Centros de Proceso de Datos principal e redundante e a posta en funcionamento desta nova electrónica de comunicacións
  O importe de adxudicación ascende a un total de 164.561,26 €
 2. Subministro de sistemas de almacenamento para a Xunta de Galicia e ampliación dos existentes (18/2016)
  "O obxecto da presente contratación é o subministro dunha ampliación para os sistemas de almacenamento existentes na Xunta de Galicia coa finalidade de dimensionalos axeitadamente para os procesos de consolidación e homoxeneización que se están producindo na Amtega. Debido ao constante incremento de necesidades de rendemento e de ocupación de datos dos sistemas de almacenamento corporativos é necesario aumentar a capacidade dos mesmos en termos de potencia, crecemento horizontal e vertical, alta dispoñibilidade e replicación,"
  O importe de adxudicación ascende a un total de 1.599.748,26 €