OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Evolución de Infraestruturas TIC - 205-2018000002

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Evolución de Infraestruturas TIC - 205-2018000002

Image removed.

  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.2 - Evolución de Infraestruturas TIC - 205-2018000002

 

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e telecomunicacións

Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: 2. Mellorar o uso e a calidade do TIC e o acceso as mesmas.

Obxectivo específico: 2.3.1. Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e a e-saúde.

Obxectivos previstos: Adquisición de equipamento para a mellora das infraestruturas TIC que soportan os servizos de administración electrónica- servizos públicos dixitais proporcionados pola Xunta de Galicia

 
 
Contratos adxudicados
1. SUBMINISTRACIÓN PARA A RENOVACIÓN DA REDE DE ALMACENAMENTO DE BLOQUE PARA A XUNTA DE GALICIA. (EXPEDIENTE AMT-2018-0014)
  • Obxecto: subministración de hardware para a renovación da rede de almacenamento de bloque existente na Xunta de Galicia coa finalidade de adecuala e dimensionarla apropiadamente para os procesos de negocio da Amtega.
  • Importe de adxudicación: 693.749,87 € (IVE Incluído).
2. SUBMINISTRACIÓN PARA A ADAPTACIÓN DAS LIBRARÍAS DE CINTAS Á NOVA PLATAFORMA DE BACKUP DA XUNTA DE GALICIA (EXPEDIENTE AMT-2018-0049)
  • Obxecto: subministración do hardware e software necesario para realizar a adaptación das actuais librarías de cintas corporativas á nova plataforma de backup.
  • Importe de adxudicación: 361. 458,46 € (IVE Incluído).
3. SUBMINISTRACIÓN  DE SERVIDORES PARA A PLATAFORMA DE CORREO DA XUNTA DE GALICIA (EXPEDIENTE AMT-2018-0068)
  • Obxecto: subministración do hardware necesario para dotar de novos servidores á plataforma de correo da Xunta de Galicia, así como á plataforma de monitorización e continxencia.
  • Importe de adxudicación: 241.854,80  € (IVE Incluído).
4. SUBMINISTRACIÓN PARA ADAPTACIÓN DA PLATAFORMA DE ALMACENAMENTO DE BLOQUE DA XUNTA DE GALICIA ÁS NOVAS TECNOLOXÍAS DE ALMACENAMENTO FLASH (EXPEDIENTE AMT-2019-0011)
  • Obxecto: subministración de hardware e software para permitir a adaptación da plataforma de federación e almacenamento de bloque existente na Xunta de Galicia ás novas tecnoloxías de almacenamento flash.
  • Importe de adxudicación: 2.019.488,79 € (IVE Incluído).