OPERACIÓN FEDER 2.3.1.1 – Infraestruturas de telecomunicacións. Fase I 205-2014000005

OPERACIÓN FEDER 2.3.1.1 – Infraestruturas de telecomunicacións. Fase I 205-2014000005

Image removed.

  OPERACIÓN FEDER 2.3.1.1 –  Infraestruturas de telecomunicacións. Fase I  205-2014000005

 

Xestiona: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) - Área de Infraestruturas e telecomunicacións

Cofinanciamento: Esta operación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Obxectivo temático: Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación así coma o acceso as mesmas.

Obxectivo específico: Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e e-saúde.

Obxectivos previstos:  Dotación de cableado estruturado para a Rede Corporativa da Xunta de Galicia co obxecto de mellorar o rendemento, dispoñibilidade e cobertura das aplicacións/servizos de administración electrónica e servizos públicos que fan uso das TIC; e desenvolvemento dunha ferramenta para a xestión do cableado nos edificios da Xunta de Galicia co obxectivo de facilitar o control destas infraestruturas para permitir-garantir mantelas cun rendemento e calidade axeitados.

Contratos adxudicados

1. Subministración de bens de forma sucesiva e por prezo unitario de cableados estruturados para  rede corporativa da Xunta de Galicia. 

  • Obxecto do contrato: Subministro de cableados estruturados de comunicacións para a mellora das redes de área local nos edificios conectados á Rede Corporativa da Xunta de Galicia
  • Importe de adxudicación: 1.400.000 €

2. Desenvolvemento dunha aplicación para a Xestión das Infraestruturas de cableado da rede corporativa da Xunta de Galicia

  • Obxecto do contrato:Desenvolvemento e posta en produción dun sistema integrado de xestión das Infraestruturas de telecomunicacións sobre as que se constrúen os servizos ofrecidos pola rede corporativa da Xunta de Galicia.
  • Importe de adxudicación: 233.996,61 €