Da xeración de datos á xeración de coñecemento

Da xeración de datos á xeración de coñecemento

icono roda

Da xeración de datos á xeración de coñecemento

Transformar os datos da Administración nun activo xerador de valor que dea lugar a máis oportunidades de negocio, un aumento da dispoñibilidade de coñecementos e sirva ademais, de estímulo para a investigación e innovación.

Favorecerase a transformación dos datos xerados pola Administración en coñecemento útil para así, facilitar a toma de decisións, mellorar a transparencia na relación coa cidadanía e lograr un rendemento económico na reutilización desta información polas empresas. Para iso, avanzarase nunha dobre dirección:

  Maximizar o valor da información da Administración mediante a dispoñibilidade de conxuntos de datos de calidade, fiables e interoperables

  Impulsar o papel da Administración como catalizador dunha economía dos datos

 

 

Descargar documento: