Da seguridade á confianza dixital

Da seguridade á confianza dixital

Da seguridade á confianza dixital

Crear un clima de confianza que contribúa ao desenvolvemento da economía e a sociedade dixital, reforzando as capacidades da Administración, do sector empresarial e da propia cidadanía para o uso seguro das redes e dos sistemas de información.

Traballarase para conseguir unha maior garantía na seguridade dos servizos da Administración e reforzar un clima de confianza que permita á sociedade galega vivir unha experiencia dixital máis aberta e segura. Neste senso, avanzarase nos seguintes ámbitos de actuación:

icono lista  Reforzar as capacidades da Administración pública para garantir a prestación de servizos e o uso de aplicacións tecnolóxicas seguras

icono lista  Xerar un clima de confianza que contribúa ao desenvolvemento da economía e a sociedade dixital en Galicia

Descargar documento: