Operadores bono social

Formulario de busca

Fondos

Bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerablesBonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables

Formulario de busca

cierra cierra

Bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables

A Xunta de Galicia puxo en marcha en novembro de 2022 o Programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables (Programa UNICO-Bono social) enmarcado no investimento C15.I3 de «Bonos dixitais para pemes e colectivos vulnerables» do Compoñente 15 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

As principais características deste programa son:

  • Prazo de solicitude: primeira convocatoria aberta ata o 16 de decembro de 2022.
    O programa conta cun orzamento de 1,3 millóns de euros, prevese conceder máis de 5.700 bonos, polo que de non esgotarse os bonos dispoñibles nesta primeira convocatoria, porase en marcha unha nova convocatoria para inicios do ano 2023.

 

  • Proceso de solicitude: os interesados poden acudir ao traballador social do seu concello e este axudaralles coa presentación da solicitude.
    Estará dispoñible tamén a presentación por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, ou presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos.

 

  • Requisitos dos beneficiarios: as axudas están dirixidas a persoas que non conten con conexión fixa de 30Mbps ou máis no fogar e que sexan ademais beneficiarias de prestacións públicas da renda de inclusión social de Galicia (Risga) ou do ingreso mínimo vital (IMV) do Goberno de España ou cuxa renda anual (per capita) sexa inferior ao 125% do IPREM en caso de non ter menores ou 175% en caso de telos.

 

  • Características do bono: os bonos enviaranse por correo postal aos beneficiarios, consistirán nun código alfanumérico que se deberá facilitar a un dos operadores colaboradores para contratar ou mellorar a conexión á banda larga fixa cunha velocidade mínima de 30Mbps, cunha minoración de ata 20 euros na factura mensual durante un período de ata 12 meses cun máximo de 240 euros.