EDG 2030

Formulario de busca

Fondos

Programa edg2030Programa edg2030

Formulario de busca

cierra cierra

Programa

I Foro de debate profesional

Estratexia Dixital de Galicia 2030


TERRITORIO VERDE E CONECTADO - Luns 01/07/2019 >> Facultade de Informática (UVigo) - Ourense

10:15 - 10:30 Rexistro

10:30 - 11:00 Saúdo oficial

Mª del Mar Pereira Álvarez
Directora da Axencia para a Modernización TEcnolóxica de Galicia - Amtega

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor Universidade de Vigo

11:00 - 11:30 Café Networking

11:30 - 13:30 Grupos de debate

SALA 1 : G1. Xestión territorial intelixente

Impacto das solucións dixitais para mellorar a xestión e o coñecemento do territorio como base para permitir aumentar a capacidade de adaptación ás necesidades e oportunidades que se lle presenten á Comunidade, dunha forma ordenada, áxil, eficiente e eficaz.

SALA 2: G2. Conectividade & infraestruturas intelixentes

Infraestruturas e servizos de telecomunicación, transporte e enerxía intelixentes ao servizo do desenvolvemento da Comunidade en termos de maior igualdade, seguridade, calidade, eficiencia social e sustentabilidade económica e ambiental.

SALA 3: G3. Sector primario

Potencial de oportunidades que ofrecen as tecnoloxías dixitais para fomentar un sector primario máis intelixente, resiliente e respectuoso co medio ambiente que contribúa á súa vez á mellora da competitividade do medio rural.

 

VIDA DIXITAL & INTELIXENTE - Martes 02/07/2019 >> Facultade de Ciencias da Comunicación (USC)

10:15 - 10:30 Rexistro

10:30 - 11:00 Saúdo oficial

Mª del Mar Pereira Álvarez
Directora da Axencia para a Modernización TEcnolóxica de Galicia - Amtega

Antonio López Díaz
Reitor Universidade de Santiago de Compostela

11:00 - 11:30 Café Networking

11:30 - 13:30 Grupos de debate

SALA 1:  G4. Educación dixital

Novos modelos educativos e formativos para preparar á sociedade cara ás transformacións derivadas dos cambios tecnolóxicos constantes asegurando que ningunha persoa quede atrás e  incorporando a filosofía de aprendizaxe permanente facilitada polas tecnoloxías dixitais.

SALA 2:  G5. Saúde & benestar

Uso eficiente das tecnoloxías dixitais para mellorar e protexer a saúde ao longo de todo o ciclo vital mediante solucións innovadoras para promover a saúde, prever e controlar enfermidades, e reforzar a robustez e sostibilidade dos sistemas e servizos sociosanitarios.

SALA 3:  G6. Identidade & cultura

Tecnoloxías dixitais como elemento de relevancia non só para a dinamización do patrimonio e a produción cultural e turística senón tamén, para a contribución á construción dunha identidade cultural máis aló dun ámbito territorial ou temporal determinado.

 

ECONOMÍA ABERTA - Mércores 03.07.2019 >> Facultade de Económicas (UVigo) - Vigo

10:15 - 10:30 Rexistro

10:30 - 11:00 Saúdo oficial

Mª del Mar Pereira Álvarez
Directora da Axencia para a Modernización TEcnolóxica de Galicia - Amtega

11:00 - 11:30 Café Networking

11:30 - 13:30 Grupos de debate

SALA 1:  G7. Mundo laboral cambiante

Anticiparse aos cambios no mercado laboral que trae consigo a economía dixital derivadas dos cambios nos procesos empresariais en termos de eficiencia (aforro de tempo, redución de costes, de erros,...) e dos novos modelos de colaboración.

SALA 2:  G8. Economía verde

Potencial das tecnoloxías dixitais para contribuír a un cambio no modelo de consumo e utilización de recursos que redunde na mellora do benestar e igualdade social á vez que se reducen significativamente os riscos medioambientais e a escaseza ecolóxica. 

SALA 3:  G9. Economía dixital

Impacto das tecnoloxías dixitais no xurdimento de novas actividades económicas motivadas  pola ruptura do modelo espacial, temporal, relacional, e incluso económico; agora, os datos son a nova materia prima e os consumidores migran do concepto da propiedade ao uso.

 

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓXICA - Venres 05.07.2019 >> Facultade de Informática (UDC) - A Coruña

10:15 - 10:30 Rexistro

10:30 - 11:00 Saúdo oficial

Mª del Mar Pereira Álvarez
Directora da Axencia para a Modernización TEcnolóxica de Galicia - Amtega

Julio Abalde Alonso
Reitor Universidade da Coruña

11:00 - 11:30 Café Networking

11:30 - 13:30 Grupos de debate

SALA 1:  G10. Tendencias tecnolóxicas

Oportunidades que supoñen tanto o desenvolvemento de solucións innovadoras baseadas en novas tendencias tecnolóxicas (IA, big data, blockchain, etc.) como a súa aplicación en todos os ámbitos da economía, tanto no sector privado como no público.

SALA 2:  G11. Talento dixital

A fenda entre a demanda e a dispoñibilidade de traballadores con competencias dixitais avanzadas é cada vez maior; é preciso velar por dotar a Galicia dun capital humano preparado para a transformación dixital coas competencias necesarias ao efecto.

SALA 3:  G12. Ecosistema / emprendemento

A intersección entre diferentes tecnoloxías, sectores produtivos e disciplinas de coñecemento como fonte de solucións innovadoras baseadas nas novas tendencias dixitais e con amplo potencial para a apertura de novos mercados en todo o mundo.