Plan inclusión dixital 2020 - Obxectivos

Formulario de busca

Fondos

Plan inclusión dixital 2020 - ObxectivosPlan inclusión dixital 2020 - Obxectivos

Formulario de busca

cierra cierra

O Plan de Inclusión Dixital, non só continuará traballando na redución da primeira fenda dixital, a do acceso, senón que tamén dotará á sociedade galega das capacidades parasalvar unha segunda fenda dixital, a relacionada coas habilidades dixitais necesarias para facer pleno uso das TIC e aumentar a súa empregabilidade, a inserción social e a innovación social dixital.

Así, en termos cuantitativos o Plan fixa para 2020 os seguintes obxectivos: