Novas

Formulario de busca

Fondos

NovasNovas

Formulario de busca

cierra cierra

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria de axudas para despregar redes de 100 megas en núcleos de menos de 150 habitantes

Os operadores de telecomunicación poderán presentar os seus proxectos no prazo dun mes
É a terceira liña de actuación do Plan de Banda Larga de Galicia e conta cun orzamento de 14,2 millóns de euros
Esta actuación complementa ás convocatorias que ten en marcha o Estado cun orzamento adxudicado de 21 millón de euros

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a convocatoria de axudas a operadores de telecomunicacións para despregar redes de cando menos 100 megas en entidades de poboación do rural que non contan con cobertura nin previsión de dispoñer deste servizo. É a terceira medida do Plan de Banda Larga de Galicia 2020, que desenvolve a Xunta a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), e que foi aprobada no último Consello do Goberno cun importe de 14,2 millóns de euros.

Os operadores poderán actuar en calquera das 26.386 entidades de poboación de menos de 150 habitantes e noutros 80 núcleos de entre 150 e 300 habitantes. Poderán presentar varios proxectos cunha subvención mínima de 20.000€ para cada un deles ata esgotar a dotación orzamentaria prevista.

A Amtega concederá unha subvención máxima do 90% do custo total de cada proxecto. Estas subvencións cofináncianse ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

Prazos e características da convocatoria

Os operadores de telecomunicación poderán presentar as súas solicitudes no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no DOG.

A convocatoria inclúe un anexo coas entidades de poboación que se establecen como obxectivo por ser considerados “zonas brancas” de redes de nova xeración, é dicir que carecen de cobertura destas redes nin previsión de dispoñer delas.

As redes coas que se dote ás entidades de poboación deberán proporcionar servizos de cando menos 100 megas de baixada e 20 de subida, non establecer limitacións de descargas e permitir a realización de comunicacións de voz e vídeo en tempo real.

Complementariedade entre administracións

Con esta medida a Administración autonómica actuará nos núcleos máis pequenos con fondos FEADER, mentres que o Estado focalizará os seus esforzos en cubrir as entidades de maior tamaño coas convocatorias que licite nos vindeiros anos no marco do Programa Nacional de Extensión da Banda Larga de Nova Xeración (PEBA). 

Actualmente, o Goberno do Estado ten adxudicados 21 millóns de euros do PEBA, que permitirán dotar de cobertura de 100 megas a preto de 260.000 galegos nos vindeiros dous anos. Grazas á complementariedade e coordinación entre ambas Administracións en 2020, un 74% dos galegos terá acceso a redes ultrarrápidas. Esta porcentaxe de cobertura poderá ampliarse coas próximas convocatorias previstas polo Estado no marco Programa Nacional de Extensión da Banda Larga de Nova Xeración.

Redes de banda larga ultrarrápida

O despregamento e adopción de redes de banda larga ultrarrápidas no territorio galego permitirán acelerar o desenvolvemento de servizos dixitais avanzados e brindar novas oportunidades de negocio.

As tendencias das tecnoloxías de nova xeración tales como a computación na nube, a impresión 3D, a administración electrónica, as cidades intelixentes, a telepresenza, o Fogar Dixital, etc, esixen cada vez un maior largo de banda, por este motivo, dende a Xunta de Galicia estase a traballar neste tipo de medidas de axudas para favorecer o despregamento de redes de telecomunicacións máis rápidas que abran camiño cara uns servizos innovadores.

Plan de Banda Larga de Galicia 2020

O Plan de Banda Larga de Galicia 2020 foi aprobado o 1 de outubro de 2015 no Consello da Xunta, e asume os obxectivos establecidos na Axenda Dixital para Europa de garantir unha cobertura de banda larga de cando menos 30Mbps para a totalidade da poboación e impulsar a contratación nos fogares de servizos de banda larga por riba dos 100Mbps.

Para a consecución das metas fixadas no Plan xa se puxeron en marcha un conxunto de medidas que se levarán a cabo ata 2020:

  • A Extensión de redes de 100Mbps ao 60% da poboación de Galicia. Coas actuacións en marcha tanto da Xunta como do Estado a previsión é acadar un mínimo do 74% da poboación con esta cobertura en 2020. Esta cobertura incrementarase con novas convocatorias do Estado nos próximos anos.
  • O 55% dos polígonos con cobertura de redes de nova xeración. Actualmente grazas ao Plan 100 polígonos galegos contan con velocidades de 100 Mbps e ao remate de 2018 serán 130, o 77% do total
  • Ademais o plan prevé a extensión de redes de 30Mbps ata o 96% da poboación e a porcentaxe restante con subvencións para a contratación de banda larga vía satélite naquelas zonas máis illadas.