Estrategia Galicia Dixital 2030
Configuramos o futuro dixital de Galicia
Día de las Letras Gallegas y de Internet 2024
Nodo galego de intelixencia artificial
Os principais impactos esperados da aplicación da IA afectan a los ámbitos económico, educativo, laboral, legal, político e democrático e social