PRTR - Next Generation EU

PRTR - Next Generation EU

O Consello Europeo aprobou o 21 de xuño de 2020 a creación do programa NextGenerationEU, onde se enmarca un dos seus novos recursos financeiros, o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), tratar dun novo Fondo de xestión directa da CE, no que cada Estado membro elabora o seu Plan de Recuperación para programalos.

O pasado 30 de abril de 2021 o Goberno de España presentou o seu Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, composto por 4 eixos transversais a través dos que se distribúen en España os fondos europeos (transición ecolóxica, transformación dixital, cohesión social e territorial e igualdade de xénero), que se proxectan en 10 políticas panca (para impulsar a recuperación económica a curto prazo e apoiar un proceso de transformación que aumente a produtividade e o crecemento potencial da economía española no futuro). Estas 10 pancas recollen os 30 compoñentes a través dos cales levan a cabo os proxectos coherentes de investimentos e reformas para modernizar o país.

O obxectivo do Mecanismo de Recuperación e Resilencia (MRR) é mitigar o impacto económico e social da pandemia de coronavirus, facer que as economías e sociedades europeas sexan máis sostibles e resilientes, e estean mellor preparadas para os retos e as oportunidades da dobre transición ecolóxica e dixital.

A Amtega actuará como entidade instrumental nas actuacións financiadas cos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resilencia do PRTR desenvolvidos nos diferentes ámbitos. En concreto nos ámbitos de Mobilidade Intelixente, Xustiza Dixital, Administración Dixital, Política Social, Conectividade, e Educación e Capacitación Dixital.

 0
 1
 2