Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria e a Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) para a realización dunha base de topónimos estranxeiros en lingua galega

Este proxecto permitirá a creación dunha base de datos en liña cun número considerable de topónimos estranxeiros que abranga o nome dos países e as súas capitais, as principais cidades, provincias, rexións (...) e os principais accidentes xeográficos.

04/09/2008

O obxecto deste convenio é establecer as condicións de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria e a Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), para a realización dunha base de topónimos estranxeiros en lingua galega.

Coa realización deste proxecto vaise crear unha base de datos en liña cun número considerable de topónimos estranxeiros que abranga o nome dos países e as súas capitais, as principais cidades, provincias, rexións, outras localidades divulgadas e coñecidas por diversas causas e os principais accidentes xeográficos.

Así mesmo, o proxecto terá por obxecto:

  • Establecer criterios sobre o tratamento da toponimia estranxeira (recuperación de exónimos tradicionais, seguimento das recomendacións do Grupo de Expertos en Nomes Xeográficos da ONU etc.).
  • Establecer unha serie de criterios xerais de adaptación ao galego de topónimos procedentes de linguas de alfabeto distinto ao latino.
  • Elaborar un glosario toponímico en liña en galego.
  • Elaborar material de consulta e divulgación sobre toponimia estranxeira.

Asinan o convenio, o día 4 de setembro de 2008, o conselleiro de Innovación e Industria, en representación da Xunta de Galicia, e o director xeral da Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG).

Organismo promotor: Xunta de Galicia