Contas anuais

Formulario de busca

Fondos

Contas anuaisContas anuais

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

Contas anuais do exercicio 2021 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.

Contas anuais do exercicio 2020 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.

Contas anuais do exercicio 2018 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.

Contas anuais do exercicio 2018 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.

Páxinas