CPTI Primare - Inspeccións Avanzadas Intelixentes

Formulario de busca

CPTI Primare - Inspeccións Avanzadas Intelixentes

Formulario de busca

Compra Pública de Innovación - Primare Consultas preliminares ao mercado

Como paso previo á definición dos modelos de contratación pública de innovación que se desenvolverán nunha seguinte fase, considérase, de interese promover un procedemento de Consultas preliminares do mercado a modo de convocatoria aberta de propostas de solucións innovadoras, como medio para identificar tecnoloxías e solucións de interese para os retos tecnolóxicos que se propoñen no sector primario.

O obxecto desta convocatoria é promover a participación de calquera persoa, física ou xurídica, pública ou privada para a identificación de propostas innovadoras que contribuirán ao proceso de desenvolvemento e execución dos proxectos dese ámbito incluídos no ANEXO I da Resolución de 20 de setembro de 2016 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se aproba a convocatoria de Consultas Preliminares do Mercado para proxectos de innovación tecnolóxica no sector primario.

O presente proceso de consultas preliminares do mercado realízase con vistas a preparar as futuras contratacións que a Administración autonómica ten previsto desenvolver durante as seguintes fases e informar os operadores económicos acerca dos seus plans e os seus requisitos de contratación.

A convocatoria é aberta e diríxese a todas as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas que teñan vontade de participación e de colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para o desenvolvemento dos devanditos proxectos, tanto na súa definición e alcance como no desenvolvemento e innovación tecnolóxica no ámbito indicado.

Poderá participar calquera persoa, física ou xurídica,interesada. A participación na convocatoria non leva por parte da Administración autonómica ningunha obrigación de financiamento ou aceptación das propostas presentadas.

A Administración dará aos participantes un tratamento igualitario e non discriminatorio, e axustará a súa participación ao principio de transparencia.

Se ten calquera dúbida ou consulta, pode contactar a través do seguinte enderezo electrónico cpti.amtega@xunta.gal

Reto 1 - Inspeccións Intelixentes Avanzadas

Formulario propostas de solucións innovadoras

Documentación relacionada


Proxecto PRIMARE - INSPECCIÓNS INTELIXENTES AVANZADAS cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do programa operativo crecemento intelixente 2014-2020 (POCInt) procedentes do Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Económia e Competitividade, GAIN e a AMTEGA para o proxecto "CIVIL UAVs Initiative"