Proxectos europeos

Formulario de busca

Fondos

Proxectos europeosProxectos europeos

Formulario de busca

cierra cierra

    Proxectos Europeos

OBXECTIVO: “Mellorar a xestión dos recursos turísticos e a información sobre a actividade turística a través do TIC, transformando o modelo turístico en base á innovación, tecnoloxía, sustentabilidade e accesibilidade de face a incrementar a competitividade e rendibilidade do destino. EDIT pretende aproveitar o potencial da tecnoloxía para profundar no coñecemento da demanda en base a unha maior interacción co visitante, contribuíndo desta maneira a mellorar o proceso de toma de decisións de xestores de destino e empresas turísticas a ambos os dous lados da fronteira”.

O proxecto GEOARPAD, enmarcado na 1ª convocatoria do programa operativo EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP), articúlase como unha proposta de cooperación dentro da área Galicia- Norte de Portugal no marco do obxectivo específico de Proteción e valorización do patrimonio cultural e natural, como soporte de base económica da rexión transfronteiriza, e da protección, desenvolvemento e promoción dos activos da cultura e patrimonio públicos.

O proxecto STAMAR enmárcase na prioridade 1 do Programa Operativo Espazo Atlántico “Promover redes transnacionais, empresariais e de innovación” e máis concretamente no obxectivo 1 da devandita prioridade “Desenvolvo de transferencias de coñecemento entre empresas e centros de investigación”.
O Proxecto ARPAD articúlase como unha proposta de cooperación dentro da área Galicia- Norte de Portugal no marco do eixo Cooperación e xestión conxunta para o fomento da competitividade e promoción do emprego, e baixo o esquema prioritario "Servizos e aplicacións do TIC para o cidadán".