A transformación da aula tradicional en dixital

Formulario de busca

Fondos

A transformación da aula tradicional en dixitalA transformación da aula tradicional en dixital

Formulario de busca

cierra cierra

A transformación da aula tradicional en dixital

En 2010 a Xunta, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, puxo en marcha o Proxecto Abalar para proporcionarlle a alumnos e docentes as ferramentas tecnolóxicas necesarias para que o ensino axústese á realidade social na que viven as actuais xeracións.

Para conseguilo Abalar concibiuse como unha iniciativa para transformar a aula tradicional nunha aula dixital coa implicación de toda a comunidade educativa, proporcionando aos centros educativos:

  • equipamento e conectividade;
  • contidos dixitais;
  • accións de formación e difusión para docentes e familias;
  • anles de participación a través de espazos web e apps para docentes e familias.

En cinco anos dixitalizáronse todas as aulas públicas de 5º e 6º de Primaria e de 1º,2º,3º e 4º da ESO, equipándoas para ofrecer aos alumnos unha experiencia educativa adaptada ás necesidades duns rapaces que viven e se relacionan nunha contorna tecnolóxica con pizaras dixitais interactivas, proxector, portátil para o profesor e a conectividade na aula.

Libros dixitais

Hai dous anos Abalar dio paso máis para avanzar cara a unha educación integramente dixital, ofrecendo contidos educativos exclusivamente dixitais para aulas de 5º e 6º de Educación Primaria e 1º  e 2º de ESO, grazas á plataforma de aprendizaxe virtual E-Dixgal. Este curso 2017/2018, ao redor de 12.000 alumnos galegos de 154 centros, adheridos á iniciativa, xa estudan unicamente con libros dixitais.

Estes alumnos teñen á súa disposición os contidos de todas as materias correspondentes ao seu curso nunha plataforma virtual de aprendizaxe, á que poden acceder desde calquera ordenador con conexión a internet e empregando as claves que se lle entregan na clase.

Tamén poden acceder á plataforma offline. Deste xeito, no caso de que non dispoñer de conexión a Internet na casa, o alumno poderá seguir o curso sen dificultade. Calquera avance que realice sen conexión será actualizado de maneira automática na plataforma en canto o portátil volva ter conexión a Internet.

Melloras

Para impulsar a extensión do libro dixital, en 2017 púxose en marcha un paquete de melloras que incluía a renovación de 13.000 equipos para o alumnado e 2.000 para os profesores dos 154 centros que empregan os libros dixitais, a posta en marcha dun Servizo de Soporte Premium, a ampliación de contidos e a mellora da conectividade dos centros.

A nova mochila dixital

A renovación dos equipos completouse na segunda semana de febreiro e con este cambio pásase do concepto de equipo na aula ao de “mochila dixital”, é dicir, o portátil  acompaña ao alumno en toda a súa actividade educativa, tanto dentro como fose do centro, e proporciónalle o acceso a todos os recursos educativos dixitais á súa disposición, cun soporte técnico ante calquera dúbida ou incidente.

Os novos equipos dos alumnos son táctiles, convertibles en tabletas e traen integradas un amplo conxunto de aplicacións educativas agrupadas por categorías como:

  • imaxes en 3D de planetas,
  • táboa periódica ou editor de moléculas para ciencias;
  • dicionarios para as materias de lingua;
  • apps de experimentos
  • e circuítos eléctricos para física ou de operacións e gráficas para matemáticas, entre outras.

O emprego destes recursos e ferramentas facilita aos alumnos a adquisición de competencias e habilidades dixitais necesarias para o seu futuro profesional.

Servizo Premium

Ante calquera dúbida sobre o uso da plataforma ou incidente técnica, alumnos e pais poden contactar co equipo de soporte a través dun número de teléfono  e unha dirección de correo electrónico. Ademais, para axilizar a resolución de incidentes a portátil conta cunha aplicación, “Acerca da Maqueta Abalar”, que a través dun Código QR simplifica a creación do incidente ou consulta.

Nos  próximos meses activarase o Servizo de Soporte Premium para as familias, alumnado e profesores dos 154 centros educativos que empregan o libro dixital, que ofrecerá tres tipos de asistencia: remota (telefónica, online, email, apps..); in situ, con desprazamento ao lugar do incidente; e a través de puntos físicos de atención.

Os alumnos e as súas familias terán neste servizo unha única vía de atención, a través de diferentes canles para todas as cuestións relacionados co uso do libro dixital, dispoñible as 24 horas do día os 7 días da semana..

O novo Servizo Premium contempla, como novidade, que o soporte se preste no domicilio da familia ou profesor para aqueles incidentes que requiran unha atención presencial.

Novos Contidos

Respecto aos contidos, no primeiro trimestre de 2018 o editorial Planeta incorporouse como terceiro provedor de contidos curriculares dixitais para as materias de 5º de primaria a 2º da ESO, sumándose aos actuais, Netex e Edebé..

Ademais, están en fase de licitación dous novos contratos: por unha banda, o centro de produción de contidos educativos dixitais, que facilitará aos docentes novas ferramentas e mecanismos para que poidan incorporar á plataforma contidos innovadores; e por outra banda, o contrato do provedor de contidos en inglés.

Ademais destes contidos curriculares de cada materia, os docentes teñen á súa disposición o repositorio de contidos espazoAbalar con máis de 2.900 contidos educativos dixitais en 7 idiomas e poden incluír material de produción propia. Estes contidos están deseñados para facilitar unha educación interactiva e participativa, empregando a través do portátil e  a lousa dixital da aula.

Mellora da conectividade

A mellora das infraestruturas de telecomunicación é outro dos aspectos clave na estratexia de innovación educativa. O 100% dos centros educativos públicos que imparten primaria e secundaria disporán este ano de redes de máis de 100Mbps.